Rezervácie držíme 5 minút po Vami zvolenom čase
Reservation is held for 5 minutes past the beginning time

Maximálny čas rezervácie je 20:00.
Maximum reservation time is 20:00.

Vyberte deň, na kedy si želáte rezerváciu
Pick date of the reservation

Vyberte si čas príchodu
Pick time of the reservation

Počet osôb
Number of persons

Meno / Name

Email

Telefón / Phone

Zaslaním rezervačných údajov potvrdzujete, že máte viac ako 18 rokov a prečítali ste si a rozumiete ochrane súkromia a osobných údajov.